Beleid eerstelijnszorg

De zesde staatshervorming hevelt verschillende structuren over naar de gemeenschappen en gewesten. Dit creëert een momentum om de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen af te stemmen op een meer integrale zorgbenadering. De ontwikkeling van modellen zoals het Chronic Care Model van Wagner en het model van de Wereldgezondheidsorganisatie en de American Association on Mental Retardation geven een duidelijke visie op integrale zorg en ondersteuning. Die visie dient als basis voor de ontwikkeling van een Vlaams model van integrale zorg en ondersteuning. Vanuit dit model kan bepaald worden welke functies aanwezig moeten zijn in het zorgproces, om vervolgens te komen tot de afbakening van opdrachten en taken voor het ondersteunende niveau. Een hertekening van de opdrachten en taken moet leiden tot een efficiëntere zorgverlening.

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.

In opvolging van de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg uit 2010 werd het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg opgericht. Dat platform verleent advies aan de minister over beleidsvoorstellen rond eerstelijnsgezondheidszorg. Het komt 3 keer per jaar bijeen.