Belangrijkste doodsoorzaken

Onder deze rubriek vindt u cijfers over aandoeningen en andere doodsoorzaken waardoor Vlamingen overlijden. De top drie van belangrijkste doodsoorzaken is verschillend voor mannen en vrouwen. 

In het Vlaamse gewest stierven de meeste mannen door longkanker, ischemische hartziekten en hartdecompensatie en andere hartaandoeningen. Vlaamse vrouwen stierven vooral door hartdecompensatie en andere hartaandoeningen, dementie en cerebrovasculaire aandoeningen.

Sinds 2018 is kanker de belangrijkste doodsoorzaak voor mannen en vrouwen samen -  als we rekening houden met de veroudering van de bevolking (gestandaardiseerd cijfer), waar in de jaren voordien hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaakgroep was. Door de sterke afname van het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten, staat kanker nu aan de top van meest voorkomende doodsoorzaken voor mannen en vrouwen samen.

Bekijk ook:

Welke overlijdens worden meegeteld?

De sterftecertificaten opgemaakt in Vlaamse (en Brusselse) gemeenten vormen de basis van al onze analyses over sterfte en doodsoorzaken. Bij elk overlijden moet een arts de dood vaststellen, en op een overlijdenscertificaat invullen wat de oorzaak was van het overlijden. Daarbij kunnen verschillende aandoeningen of trauma's worden ingevuld. Alle doodsoorzaken worden dan volgens internationale regels (deels automatisch) omgezet in codes. In de figuren en tabellen op deze site wordt enkel de onderliggende (eigenlijke, oorspronkelijke) doodsoorzaak geanalyseerd, tenzij anders vermeld. Die onderliggende doodsoorzaken worden opgedeeld in 2 grote groepen: natuurlijke doodsoorzaken (ziekten) en uitwendige doodsoorzaken (ongevallen, suïcide, homicide).

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.