Bedragen financiering ouderenzorg

Hieronder vindt u het overzicht van de verschillende bedragen inzake de financiering van de ouderenvoorzieningen, zoals vermeld in de toepasselijke regelgeving. In een tweede kolom is het bedrag vermeld dat momenteel van toepassing is, rekening houdend met het indexatiemechanisme vermeld in de betreffende regelgeving, en de laatste overschrijding van de spilindex indien van toepassing. Voor bedragen die de spilindex volgen ziet u in de laatste kolom het bedrag dat van toepassing zal zijn na de overschrijding van de volgende spilindex. Bij bedragen die de spilindex niet volgen ziet u de index die geldt voor het betrokken subsidiejaar.

Aanpassing vanaf de eerste dag van de maand na overschrijding van de spilindex

Deze bedragen, bepaald met het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, worden, zoals bepaald in artikel 511 van dit besluit, verhoogd vanaf de eerste dag van de maand volgend op de overschrijding van de spilindex. In dit overzicht vindt u de pdf bestandhistoriek van alle bedragen sinds 1 september 2021 (160 kB)

 

 

basisbedrag in BVR VSB

spilindex april 2022 overschreden
bedrag van toepassing 1/5/2022

 

volgende overschrijding

spilindex 103,04 107,2

116,04

118,36

Basistegemoetkoming voor zorg woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Deel A1        

loonkost bachelor verpleegkunde < 4 jaar

55.055,28

  62.001,31

63.240,91

loonkost bachelor verpleegkunde 4-6 jaar

59.387,85

  66.880,49

68.217,64

loonkost bachelor verpleegkunde 6-8 jaar

63.787,32

  71.835,02

73.271,23

loonkost bachelor verpleegkunde 8-12 jaar

65.539,70

  73.808,49

75.284,15

loonkost bachelor verpleegkunde 12-14 jaar

67.814,90

  76.370,74

77.897,63

loonkost bachelor verpleegkunde 14-16 jaar

69.330,24

  78.077,26

79.638,27

loonkost bachelor verpleegkunde 16+

75.364,55

  84.872,89

86.569,76

loonkost gegradueerde verpleegkunde < 4 jaar

50.659,58

  57.051,03 58.191,65

loonkost gegradueerde verpleegkunde 4-6 jaar

54.188,32

  61.024,97 62.245,05

loonkost gegradueerde verpleegkunde 6-8 jaar

58.081,37

  65.409,18 66.716,92

loonkost gegradueerde verpleegkunde 8-12 jaar

59.801,15

  67.345,94 68.692,39

loonkost gegradueerde verpleegkunde 12-14 jaar

62.054,04

  69.883,06 71.280,24

loonkost gegradueerde verpleegkunde 14-16 jaar

63.553,34

  71.571,52 73.002,46

loonkost gegradueerde verpleegkunde 16+

65.060,83

  73.269,20 74.734,08

loonkost zorgkundige < 4 jaar

48.260,29

  54.349,03 55.435,64

loonkost zorgkundige 4-6 jaar

48.831,67

  54.992,50 56.091,97

loonkost zorgkundige 6-10 jaar

49.583,31

  55.838,97 56.955,36

loonkost zorgkundige 10-12 jaar

51.358,54

  57.838,17 58.994,53

loonkost zorgkundige 12+

52.165,03

  58.746,41 59.920,93

loonkost reactivering en KEL < 4 jaar

49.304,85

  55.525,38 56.635,50

loonkost reactivering en KEL 4-6 jaar

53.147,20

  59.852,50 61.049,13

loonkost reactivering en KEL 6-10 jaar

57.054,80

  64.253,10 65.537,71

loonkost reactivering en KEL 10-12 jaar

58.609,83

  66.004,32 67.323,95

loonkost reactivering en KEL 12+

60.631,27

  68.280,79 69.645,93

Deel A2

51.742,35   58.270,40 59.435,41

Deel A3

141,81   159,70 162,89

Deel B1, O

0,17   0,19 0,20

Deel B1, A

0,34   0,38 0,39

Deel B1, B en D

0,50   0,56 0,57

Deel B1, C en Cd

0,69   0,78 0,79

Deel B2

0,07   0,08 0,08

Deel C

0,35   0,39 0,40

Deel D

0,13   0,15 0,15

Deel E1

0,71   0,80 0,82

Deel E2

1.367,65   1.540,20 1.570,99

Deel E4, BBK

1.656,02   1864,95 1.902,24

Deel E4, BBT

4.968,07   5.594,86 5.706,72

Deel F

0,61   0,69 0,70

Deel G

1,82   2,05 2,09

Deel H

0,35   0,39 0,40

Deel I

2.543,78   2.864,71 2.921,99

Deel K

3,92   4,41 4,50

Deel M

1.928,76   niet meer van toepassing vanaf 1/1/2022
Deel V1 (van toepassing 1/7/2021-31/12/2022)
Bedrag B-ROB   34,66 37,51 38,27
Bedrag C-ROB   22,31 24,15 24,63
Bedrag Cd-ROB   19,44 21,04 21,47
Bedrag B-ROBCVK   25,22 27,29 27,85
Bedrag C-ROBCVK   12,86 13,92 14,20
Bedrag Cd-ROBCVK   10,01 10,83 11,05
Deel V2 (van toepassing 1/7/2021-31/12-2021)
Bedrag D-ROB   15,97 17,29 17,64
Bedrag D-ROBCVK   6,55 7,09 7,23

Basistegemoetkoming voor zorg centra voor dagverzorging

BTZ CDV zorgafhankelijke personen

49,59   55,85 56,96

BTZ CDV ernstige ziekte

93,47   105,26 107,37

Informaticapremie woonzorgcentra en centra voor dagverzorging met bijkomende erkenning

Informaticapremie

800,00   900,93 918,94

Vermindering op factuur gebruiker

Gesolidariseerde kost incontinentiemateriaal

0,33   0,37 0,38

Korting jongdementie

24,51   27,60 28,15

Reiskosten CDV bedrag per km

0,34   0,38 0,39

 

Aanpassing vanaf 1 januari na overschrijding van de spilindex

Deze bedragen, bepaald met ondermeer het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, worden conform de geldende indexatieregeling, pas aangepast vanaf 1 januari van het jaar volgend op de overschrijding van de spilindex.

Het toekomstige bedrag in de laatste kolom is dat, rekening houdend met de momenteel gekende spilindexoverschrijding. Dit bedrag kan eventueel nog wijzigen indien er dit jaar nog spilindexoverschrijdingen volgen. In dit overzicht vindt u de pdf bestandhistoriek van alle bedragen sinds 1 januari 2021 (117 kB)

 

 

Basisbedrag in BVR

 

Bedrag 2022

Bedrag 2023 obv momenteel gekende spilindexoverschrijding 116,04
Spilindex

103,04

105,1

111,53

116,04

Werkingssubsidie centra voor kortverblijf binnen centra voor herstelverblijf

 

2.594,64

2.753,38

2.864,72

Werkingssubsidie centra voor dagverzorging

 

Bezetting 10 of meer

 

38.641,43

41.005,51

42.663,67

Bezetting 9

 

36.654,16

38.896,66

40.469,54

Bezetting 8

 

34.666,87

36.787,78

38.275,39

Bezetting 7

 

32.679,60

34.678,93

36.081,26

Bezetting 6 (enkel CDV met bijkomende erkenning ernstige ziekte)

 

30.692,23

32.570,08

33.887,14

Bezetting 5 (enkel CDV met bijkomende ekenning ernstige ziekte)

 

28.705,06

30.461,23

31.693,01

Bezetting 4 (enkel CDV met bijkomende erkenning ernstige ziekte)

 

26.717,80

28.352,39

29.498,89

Werkingssubsidie centra voor dagopvang - openbaar

 

Bezetting 7 of meer

 

25.392,94

26.946,48

28.036,13

Bezetting 5 of 6

 

23.737,74

25.190,01

26.208,63

Bezetting 3 of 4

 

22.080,81

23.352,71

24.379,23

Werkingssubsidie centra voor dagopvang - vzw  
Bezetting 7 of meer   25.593,03 27.158,81 28.892,35
Bezetting 5 of 6   23.937,83 25.402,34 27.064,86

Bezetting 3 of 4

  22.280,90 23.644,04 25.235,45

Subsidie bijzondere erkenning jongdementie

 

15.625

16.580,93

17.251,43

Subsidie bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf

49,59

 

53,68

55,85

Jaarlijkse indexering op basis van de afgevlakte gezondheidsindex

De regelgeving over de infrastructuursubsidie bepaalt dat het forfait jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van december voorafgaand aan het subsidiejaar ten opzichte van de afgevlakte gezondheidsindex van december 2017 (103,72).

Dit heeft tot gevolg dat u een hoger forfait ontvangt, maar ook dat het verhoogde bedrag in mindering dient gebracht te worden als korting op de dagprijs.

In de tabel vindt u in:

•    Kolom 1: het subsidiejaar 
•    kolom 2: geïndexeerd forfait per verblijfsdag
•    kolom 3: afgevlakte gezondheidsindex geldig voor het betrokken jaar zoals gemeten in december van het voorafgaand jaar

Jaar Infrastructuurforfait/dag Afgevlakte gezondheidsindex
2018 5,00 103,72
2019 5,11 106,01
2020 5,15 106,76
2021 5,19 107,72
2022 5,40 111,97