Attesten voor de goedkeuring van een ziekenhuisnoodplan

Uiterlijk 1 juli 2019 moet ieder ziekenhuis beschikken over een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan. Het ziekenhuis bezorgt zijn ziekenhuisnoodplan aan de burgemeester, die dit voor advies voorlegt aan de gemeentelijke veiligheidscel. De burgemeester geeft op basis hiervan een advies of het ziekenhuisnoodplan al dan niet wordt goedgekeurd. Dit gebeurt met een van deze attesten.

Attest A: gunstig advies voor goedkeuring voor 5 jaar

docx bestandAttest A voor een gunstig advies voor een goedkeuring van het ziekenhuisnoodplan voor vijf jaar (42 kB).

  • De adviserende instanties formuleerden geen opmerkingen of geen opmerkingen die van die aard zijn dat de organisatie van de werking van het ziekenhuis in geval van noodsituatie problematisch is.
  • Waren er toch opmerkingen, dan moeten die tegen de volgende aanvraag tot goedkeuring geremedieerd zijn.

Attest B: voorwaardelijk advies voor goedkeuring voor max.3 jaar

docx bestandAttest B voor een voorwaardelijk advies voor de goedkeuring van een ziekenhuisnoodplan voor maximum drie jaar (42 kB)

  • De adviserende instanties formuleerden opmerkingen die van die aard zijn dat de werking van het ziekenhuis in geval van noodsituatie problematisch is.
  • De opmerkingen moeten binnen een korte termijn geremedieerd zijn. De burgemeester bepaalt die termijn, gebaseerd op het advies dat hij daarover krijgt. 
  • Uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van deze termijn, moet het ziekenhuis een nieuwe procedure tot goedkeuring van het herwerkt ziekenhuisnoodplan starten.

Attest C: afkeuring

docx bestandAttest C om een ziekenhuisnoodplan af te keuren (42 kB)

  • De adviserende instanties formuleerden opmerkingen die van die aard zijn dat de organisatie van de werking van het ziekenhuis in geval van noodsituatie onvoldoende is. µ
  • De opmerkingen moeten onmiddellijk geremedieerd worden.
  • Het ziekenhuis moet een nieuwe procedure tot goedkeuring van het herwerkt ziekenhuisnoodplan starten.
Een ziekenhuisnoodplan actualiseren en goedkeuren

Op 1 juli 2019 moest ieder ziekenhuis beschikken over een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan. De burgemeester attesteert, op basis van een advies van de gemeentelijke veiligheidscel, of het ziekenhuisnoodplan al dan niet wordt goedgekeurd.