Antrax (miltvuur)

Antrax is een zoönose veroorzaakt door de aerobe sporenvormende bacterie Bacillus anthracis. De ziekte komt vooral voor bij schapen, geiten, rundvee, paarden en varkens. Bij de mens is antrax een ernstige infectieziekte met verschillende klinische vormen: cutane, respiratoire en gastro-intestinale antrax. Al deze vormen kunnen gecompliceerd worden door een sepsis. Besmetting kan gebeuren via direct huidcontact met dieren die aan de ziekte lijden of eraan gestorven zijn. Intestinale antrax ontstaat door het eten van onvoldoende verhit vlees afkomstig van besmette dieren. De respiratoire vorm van antrax ontstaat na inademing van de sporen die onder gunstige omstandigheden langdurig kunnen overleven.

Op wereldschaal komt de ziekte zeldzaam voor. De aandacht voor deze infectieziekte nam echter aan het begin van deze eeuw toe naar aanleiding van bioterroristische aanslagen in de Verenigde Staten.

 • Verwekker: Bacillus anthracis
 • Incubatieperiode: 1 dag tot 8 weken

Meldingsplicht

 • Antrax is een verplicht te melden infectieziekte.
 • Waarom melden: Bronidentificatie en uitsluiten van een eventuele bioterroristische aanslag.

Richtlijn

Criteria

Klinische criteria

Cutane antrax

 • Minstens één van de volgende:
  • papulair of vesiculair letsel
  • ulcus met zwarte korst (eschar) omringd door oedeem

Respiratoire antrax

 • koorts

EN minstens één van de volgende:

 • acute respiratoire nood
 • radiologisch: mediastinale verbreding

Gastro-intestinale antrax

 • koorts

EN minstens één van de volgende:

 • ernstige abdominale pijn
 • diarree

Sepsis antrax

Meningitis of  meningo-encefalitis antrax

 • koorts

EN minstens één van de volgende:

 • convulsies
 • bewustzijnsverlies
 • meningeale prikkeling

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • transmissie van dier naar mens
 • blootstelling aan een gemeenschappelijke bron
 • blootstelling aan gecontamineerd voedsel of drinkwater

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

 • isolatie van B. anthracis uit een klinisch staal

of

 • detectie van B. anthracis nucleïnezuur via PCR

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

Patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Bevestigd

Patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie

Over dit onderwerp