Andere gezondheidszorgberoepen

Verzorgenden en andere medewerkers in de thuiszorg

Voor verzorgenden bestaat er geen erkenning of visum.

Wie werkt in een erkende dienst voor gezinszorg, als verzorgende, logistiek medewerker of andere functies, moet voldoen aan bepaalde kwalificatie-eisen. De diensten voor gezinszorg moeten hun nieuwe personeelsleden ook eerst inschrijven bij Zorg en Gezondheid . Elk personeelslid krijgt van ons een inschrijvingsnummer.

Voor zorgkundigen is er een registratie en visum.

Vroedvrouwen

Als u een diploma hoger onderwijs als vroedvrouw behaalt, bent u automatisch erkend (“erkenning van rechtswege”). U hoeft de erkenning niet aan te vragen en krijgt ze ook niet opgestuurd. Uw diploma is uw erkenning.

U moet wel nog zelf een visum aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. U kan uw visum downloaden van zodra de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dit toekent.

Om uw erkenning te behouden, moet u permanent opleiding volgen.

Homeopaten

  • Voor homeopaten bestaat er geen erkenning of visum.
  • Homeopaten moeten zich wel registeren bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
  • Homeopaten behoren tot de zogenaamde “niet-conventionele praktijken”. Deze zijn een federale bevoegdheid.

Acupuncturisten, osteopaten, chiropractors

  • Voor deze beroepen bestaat er geen erkenning of visum.
  • Voor deze beroepen is er vandaag ook nog geen registratie nodig.
  • Deze beroepen behoren tot de zogenaamde “niet-conventionele praktijken”. Deze blijven een federale bevoegdheid.
Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.