De erkenning als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer

Ambulanciers niet-dringend patiëntenvervoer zijn zorgverleners:  

 • die instaan voor het vervoer van en naar zorginstellingen of zorgverstrekkers;
 • die tijdens het vervoer het nodige toezicht houden. De patiënt is bij aanvang van het vervoer stabiel;
 • die zorgen dat de patiënt in veiligheid is tijdens het vervoer en zorgt dat zijn toestand niet achteruitgaat;
 • die moeten erkend zijn voor hun beroep en een visum hebben om deze taken te mogen uitvoeren.

Het Koninklijk Besluit van 14 mei 2019 betreffende het beroep van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer bepaalt dat vanaf 1 september 2020 iedere ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer moet beschikken over een definitieve of een voorlopige erkenning en een visum.

Erkenning: voor u uw visum krijgt, moet u eerst als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer erkend worden. Na het slagen in een 160u-durende opleiding, kan u een aanvraag indienen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Visum: in België heeft u een visum nodig om als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer te mogen werken. Dit attest geeft toelating om het beroep uit te oefenen. Dit visum wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid automatisch uitgereikt van zodra u de erkenning behaalt.

Verpleegkundigen en artsen kunnen op basis van hun huidige visum het niet-dringend patiëntenvervoer blijven uitoefenen. Zij moeten geen erkenning en geen visum als ambulancier niet dringend patiëntenvervoer aanvragen.

Definitieve erkenning op basis van een opleiding van 160u

Na het slagen in een 160u-durende opleiding kan u een definitieve erkenning aanvragen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Deze erkenning kan pas afgeleverd worden vanaf 1 september 2020.

Definitieve erkenning op basis van een opleiding die niet volledig overeenstemt met een opleiding van 160u

 • Bezit u een diploma in het domein van niet-dringend patiëntenvervoer vóór 1 september 2019?
 • Stemt het opleidingsniveau niet overeen met de volledige theoretische of theoretische en praktische opleiding en stages, van een 160u-durende opleiding?
 • In sommige gevallen kan u toch nog in aanmerking komen voor een definitieve erkenning.
  • Ambulanciers die vóór 1 september 2019 in het bezit zijn van een geldige badge 112 kunnen een definitieve erkenning op basis van overgangsmaatregelen aanvragen. Zij kunnen dit doen op basis van de opleiding 112, die niet helemaal overeenstemt met de opleiding voor het beroep van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer.
 • Hiervoor kan u nog tot en met 31 augustus 2022 een aanvraag indienen via het e-loket van Zorg en Gezondheid

Voorlopige erkenning op basis van een arbeidsovereenkomst

U kan een voorlopige erkenning krijgen op basis van een arbeidsovereenkomst op 11 juni 2019 als ambulancier niet dringend patiëntenvervoer.docx bestandsjabloon tewerkstellingsattest voor de aanvraag van een voorlopige erkenning ANDPV (389 kB)

 • U kan uw arbeidsovereenkomst blijven verder zetten met een voorlopige erkenning.
 • Een voorlopige erkenning kan u nog tot en met 31 augustus 2022 aanvragen door een arbeidsovereenkomst op 11 juni 2019 in te dienen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.
 • Binnen de 5 jaar kan u dit omzetten in een definitieve erkenning, mits het volgen van een aanvullende 40u-durende opleiding (die voldoet aan de technische prestaties van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, zoals beschreven in het koninklijk besluit).

Voorlopige erkenning op basis van een bewijs van werkervaring

U kan een voorlopige erkenning krijgen op basis van werkervaring van ten minste 1 jaar in de laatste vijf jaar voorafgaand aan 11 juni 2019 (ook als vrijwilliger).docx bestandsjabloon tewerkstellingsattest voor de aanvraag van een voorlopige erkenning ANDPV (389 kB)

 • Heeft u minstens 1 jaar in de 5 jaar vóór 11 juni 2019 gewerkt als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer?
 • Een voorlopige erkenning kan u nog tot en met 31 augustus 2022 aanvragen door een bewijs van werkervaring in te dienen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.
 • Dit kan binnen de 5 jaar worden omgezet in een definitieve erkenning, mits het volgen van een 40u-durende aanvullende opleiding, die voldoet aan de technische prestaties van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, zoals beschreven in het koninklijk besluit.

Een voorlopige erkenning omzetten naar een definitieve erkenning

U kan uw voorlopige erkenning van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer omzetten naar een definitieve erkenning. Hiervoor moet u eerst een aanvullende 40u-durende opleiding volgen die voldoet aan de technische prestaties van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, zoals beschreven in het koninklijk besluit.

Waar worden deze opleidingen georganiseerd?

Er worden geen opleidingscentra vanuit de overheid aangeduid of gefinancierd. Elke instantie die dit wenst, kan één of beide opleidingen organiseren, mits voldaan wordt aan de wettelijk bepaalde minimale inhoud. Vragen omtrent de minimale inhoud van deze opleidingen kunnen gesteld worden aan de erkenningscommissie ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer, via paramedici@vlaanderen.be. Elke kandidaat ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer kiest zelf de organisatie waar hij/zij de opleiding wil volgen. 

Zodra u geslaagd bent voor een aanvullende 40u-durende opleiding, die voldoet aan de technische prestaties van ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer zoals beschreven in het koninklijk besluit, kan u een omzetting van een voorlopige erkenning naar een definitieve aanvragen via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

Hoe aanvragen?

Vraag een definitieve erkenning, voorlopige erkenning of omzetting van uw voorlopige erkenning naar definitief aan via het e-loket Zorg en Gezondheid.

Houd dit bij de hand:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer;
 • Uw e-mailadres;
 • Ingescande versies van de bewijsstukken, in pdf, png of jpeg-formaat (max. 4 MB per bestand).

U moet inloggen met uw elektronische identiteitskaart (of federaal token). Kies daarna "aanmelden als burger". Meer hulp bij het e-loket.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Wij controleren of uw aanvraag volledig is: hebt u alle bewijsstukken opgeladen? Zo niet, dan sturen wij u een e-mail met een opsomming van wat er nog ontbreekt en dan kan u uw dossier aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie van uw beroep. Die komt regelmatig samen. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Zorg en Gezondheid keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de erkenningscommissie, krijgt u een e-mail met het advies van de erkenningscommissie en de beslissing van Zorg en Gezondheid.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u een erkenningsbesluit van Zorg en Gezondheid via e-mail.
 5. Bij een negatief advies, kunt u nog bezwaar indienen bij de erkenningscommissie binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen.
Versturen van documenten

Kinesitherapeuten en paramedische beroepen

Het team zorgberoepen communiceert vanaf 9 mei 2022 digitaal met u. Dat wil zeggen dat u voortaan alle onze documenten via eBox ontvangt.

Hoe weet u dat er documenten zijn binnengekomen en hoe raadpleegt u die documenten?
Activeer, als u dat nog niet gedaan hebt, uw eBOX via Mijn Burgerprofiel. Als wij u dan documenten sturen, wordt u onmiddellijk via e-mail op de hoogte gebracht.

Andere zorgberoepen

Deze manier van communiceren zal in een latere fase worden ingevoerd.

Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

Wegens de coronamaatregelen is onze dienstverlening voor erkenningsvragen van zorgberoepen aangepast. Wij kunnen alleen erkenningsaanvragen behandelen die via specifieke kanalen binnenkomen. Kijk hier wat dat voor uw beroep betekent.

Formulier om de erkenning als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer aan te vragen

Na het slagen in een 160u-durende opleiding, kan u met dit formulier een aanvraag indienen voor de erkenning als ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer. Stuur het op samen met de nodige bewijsstukken.