Adviezen vaccinatie Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het fungeert als de poort tussen het beleid en de wetenschappelijke wereld op het vlak van de volksgezondheid. Vanuit die positie geeft de Hoge Gezondheidsraad onafhankelijk wetenschappelijk advies en aanbevelingen. Dat gebeurt zowel op eigen initiatief als op vraag van de federale minister, zijn medewerkers of de administratie.

Adviezen over kinderenvaccinatie

Adviezen over volwassenenvaccinatie

Adviezen over kinder- en volwassenvaccinatie

Adviezen over inhaalvaccinaties

Adviezen anafylaxie

pdf bestandPreventie en aanpak van anafylactische shock bij vaccinatie van kinderen (juli 2012) (233 kB)