Aanwezigheidsdagen COVID-19 woonzorgcentra-centra voor kortverblijf

Om de financiële compensatie voor de verminderde bezetting ten gevolge van COVID-19 in uw woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf te kunnen bepalen vragen we u tegen ten laatste 15 januari 2021 via het e-loket de aanwezigheidsdagen mee te delen voor de periode van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020

U vindt in het e-loket, in het thema “subsidies”, het formulier “Aanmaken Aanwezigheidsdagen Covid-19 WZC/CVK: 01/12/2020 – 31/12/2020” onder het luik “nieuw dossier”:

Welke gegevens? 

U deelt de volgende gegevens mee:

 • de som van aantal effectief aanwezige bewoners in de periode 01/12/2020 - 31/12/2020. 
 • de som van het aantal tijdelijk afwezige bewoners in de periode 01/12/2020 - 31/12/2020. 

U telt dus voor elke dag in de betreffende maand het aantal effectief aanwezige bewoners en het aantal tijdelijk afwezige bewoners in woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf). 

De gegevens van alle dagen in deze maand telt u voor elk van deze twee elementen afzonderlijk samen. Vervolgens dient u de gegevens in. 

Voorbeeld aantal opgenomen bewoners in de maand: 

Datum Effectief aanwezig Tijdelijk afwezig
1/12/2020 81 4
2/12/2020 82 3
... ... ...
31/12/2020 80 3
TOTAAL Som effectief aanwezigen Som tijdelijk afwezigen

 

U deelt in het formulier “Aanwezigheidsdagen Covid-19 WZC/CVK: 01/12/2020 – 31/12/2020” enkel de gegevens mee voor de periode van 1 november 2020 tot en met 30 november 2020.

Aandachtspunten 

 • Alle woonzorgcentra (al dan niet met centrum voor kortverblijf) worden verzocht dit formulier in te vullen, ook indien er geen verminderde bezetting was in de betreffende voorziening. Dit is het enige indieningsmoment voor de periode van 1/12/2020 tot en met 31/12/2020. Er worden na 15 januari 2021 geen bijkomende aanvullingen meer verwerkt.  
 • U geeft voor zowel het aantal effectief aanwezige bewoners als het aantal tijdelijk afwezige bewoners de cijfers voor het woonzorgcentrum en die voor het centrum voor kortverblijf samengeteld door in het e-loketformulier voor het woonzorgcentrum. Er is geen apart formulier beschikbaar voor de aanwezigheidsdagen in centra voor kortverblijf. 
 • Let erop dat u het dossier niet enkel heeft bewaard maar ook effectief heeft ingediend.  

Hoe de gegevens opsturen (e-loket)?

 • U bezorgt ons deze gegevens ten laatste op 15 januari 2021
 • Dien de gegevens in via het e-loket voor zorgvoorzieningen
 • Open het e-loket en: 
  • klik op het thema 'Subsidies'; 
  • klik op de link “Aanmaken Aanwezigheidsdagen Covid-19 WZC/CVK: 01/12/2020 – 31/12/2020” 
 • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien. 
 • Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens er invullen. 

Toegang krijgen tot het e-loket stelt u in via het toegangsbeheer in e-health

Wat doen we met deze gegevens?

Vanaf 16 januari 2021 wordt dit formulier afgesloten en worden de meegedeelde gegevens verwerkt voor betaling.  

Het agentschap zal de effectieve bezetting in de betreffende periode vergelijken met de bezetting van de voorziening in de referentieperiode 2018/2019 op basis van de ingave in RaaS. 

Bij een verminderde bezetting in vergelijking met de referentieperiode 2018/2019 zal uw woonzorgcentrum, al dan niet met bijkomend centrum voor kortverblijf, een compensatie ontvangen voor zowel de basistegemoetkoming voor zorg als de dagprijs. De compensaties voor de maanden oktober tot en met december 2020 zullen worden uitbetaald voor midden februari 2021. 

Dit formulier zal maandelijks opnieuw worden opengesteld vanaf de 1e tot en met de 15e van de maand volgend op de maand waarvoor de effectieve bezetting moet worden doorgegeven.

Vragen over deze registratie?

Een uitgebreide toelichting van de compensatiemaatregelen naar aanleiding van COVID-19 vindt u in de bijlagen bij onze brief met referentie TFO/2020/25 - zie deze pagina. Concrete vragen worden beantwoord in onze veelgestelde vragen.

Contact team financiering ouderenzorg: financieringouderenzorg@vlaanderen.be

Contact technische helpdesk e-loket: 
•    Bij problemen bij het gebruikers- en toegangsbeheer: contacteer het eHealth contactcenter. 
•    Bij technische vragen: stuur een e-mail naar eloket.zg@vlaanderen.be.