Aantal verblijven op materniteit volgens DRG

Op deze pagina:

Universitaire ziekenhuizen

Aantal verblijven op dienst materniteit van Vlaamse universitaire ziekenhuizen, 2014
Diagnose (DRG) aantal verblijven % totaal aantal
obstetrische verblijven
drg: 560 vaginale bevalling 4.976 58,6%
drg: 540 keizersnede 1.776 20,9%
drg: 541 vaginale bevalling met sterilisatie en/of dilatatie en curettage 54 0,6%
drg: 542 vaginale bevalling met gecompliceerde procedures, behalve sterilisatie en/of dilatatie en curettage 13 0,2%
Totaal bevallingen 6.819 80,3%
drg: 566 andere aandoeningen in het antepartum 675 7,9%
drg: 561 aandoeningen in het postpartum en post abortus, zonder ingrepen 304 3,6%
drg: 563 dreigende abortus 229 2,7%
drg: 544 dilatatie en curettage, aspiratie curettage of hysterotomie voor verloskundige diagnosen 157 1,8%
drg: 564 abortus, zonder dilatatie en curettage, aspiratie curettage of hysterotomie 136 1,6%
drg: 546 Andere O.R. procedures voor verloskundige diagnoses behalve bevalling 126 1,5%
drg: 565 valse arbeid 32 0,4%
drg: 545 Procedure voor ectopische zwangerschap 19 0,2%
Totaal andere verblijven dan bevallingen 1.678 19,7%
Totaal obstetrische verblijven 8.497 100%

Bron: MZG 2014

Terug naar boven

Algemene ziekenhuizen

Aantal verblijven op dienst materniteit van Vlaamse algemene (niet-universitaire) ziekenhuizen, 2014
Diagnose (DRG) aantal verblijven % totaal aantal
obstetrische verblijven
drg: 560 vaginale bevalling 45.728 69,6%
drg: 540 keizersnede 11.796 18,0%
drg: 541 vaginale bevalling met sterilisatie en/of dilatatie en curettage 172 0,3%
drg: 542 vaginale bevalling met ingrepen, behalve sterilisatie en/of dilatatie en curettage 116 0,2%
Totaal bevallingen 57.812 88,0%
drg: 566 andere aandoeningen in het antepartum 4.608 7,0%
drg: 563 dreigende abortus 1.760 2,7%
drg: 561 aandoeningen in het postpartum en post abortus, zonder ingrepen 478 0,7%
drg: 565 valse arbeid 286 0,4%
drg: 564 abortus, zonder dilatatie en curettage, aspiratie curettage of hysterotomie 283 0,4%
drg: 544 dilatatie en curettage, aspiratie curettage of hysterotomie voor verloskundige diagnosen 273 0,4%
drg: 546 Andere O.R. procedures voor verloskundige diagnoses behalve bevalling 98 0,1%
drg: 545 Procedure voor ectopische zwangerschap 77 0,1%
Totaal andere verblijven dan bevallingen 7.863 12,0%
Totaal obstetrische verblijven 65.675 100%

Bron: MZG 2014

Terug naar boven

Hoe werden de cijfers geselecteerd?

Overzicht van het aantal ziekenhuisopnamen op de M-dienst met opsplitsing in aantal bevallingen en aantal opgenomen maternale observaties.

MZG

Alle ziekenhuisverblijven (ongeacht type van verblijf) op dienst materniteit (kenletter M)

 • inclusief heropnames
 • exclusief verblijven met fouten in leeftijd, geslacht, datums of verblijfsduur,

met volgende DRG’s voor de bevallingen:

 • drg: 540 keizersnede
 • drg: 541 vaginale bevalling met sterilisatie en/of dilatatie en curettage
 • drg: 542 vaginale bevalling met ingrepen, behalve sterilisatie en/of dilatatie en curettage
 • drg: 560 vaginale bevalling

met volgende DRG’s voor de andere verblijven dan bevallingen:

 • drg: 543 aandoeningen in het postpartum en na abortus, met ingrepen
 • drg: 544 [abortus, met] dilatatie en curettage, aspiratie curettage of hysterotomie voor verloskundige diagnosen
 • drg: 545 Procedure voor ectopische zwangerschap
 • drg: 546 Andere O.R. procedure voor verloskundige diagnosen behalve bevalling
 • drg: 561 aandoeningen/diagnosen in het postpartum en post abortus, zonder ingrepen
 • drg: 562 ectopische zwangerschap
 • drg: 563 dreigende abortus
 • drg: 564 abortus, zonder dilatatie en curettage, aspiratie curettage of hysterotomie
 • drg: 565 valse arbeid
 • drg: 566 andere aandoeningen/diagnosen in het antepartum

Berekeningswijze

Absolute aantallen en procentuele verdeling

Terug naar boven

Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.