Aantal verblijven op de gespecialiseerde afdelingen volgens verblijfplaats voor opname

Universitaire ziekenhuizen

Aantal verblijven op dienst SP van Vlaamse universitaire ziekenhuizen, 2014
Verblijfplaats voor opname Aantal verblijven % totaal
aantal verblijven
thuis 221 22,1%
PVT, BW, woonzorgcentrum 0 0,0%
ander ziekenhuis 39 3,9%
andere diensten uit eigen ziekenhuis 738 73,9%
Alle opnames op SP-dienst 998 100%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie 2014

Algemene ziekenhuizen

Aantal verblijven op dienst SP van Vlaamse algemene ziekenhuizen, 2014
verblijfplaats voor opname aantal verblijven % totaal
aantal verblijven
thuis 2.123 9,4%
PVT, BW, woonzorgcentrum 100 0,4%
ander ziekenhuis 2.332 10,3%
andere diensten uit eigen ziekenhuis 18.073 79,9%
Alle opnames op SP-dienst 22.628 100%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie 2014

Chronische ziekenhuizen

Aantal verblijven op dienst SP van Vlaamse categorale ziekenhuizen, 2014
verblijfplaats voor opname aantal verblijven % totaal
aantal verblijven
thuis 1.921 26,4%
PVT, BW, woonzorgcentrum 49 0,7%
ander ziekenhuis 5.319 73,0%
andere diensten uit eigen ziekenhuis 1 0,0%
Alle opnames op SP-dienst 7.290 100%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie 2014

Hoe werden de cijfers geselecteerd?

Aantal klassieke opnamen op een SP-dienst volgens de plaats vóór opname.

MKG/MZG

Alle klassieke opnamen op de dienst gespecialiseerde diensten (kenletters SP)

  • inclusief heropnamen
  • exclusief verblijven met fouten in leeftijd of geslacht of datums of verblijfsduur.
  • opgesplitst in:
  • Aantal rechtstreekse opnamen uit thuissituatie (plaatsvooropname=1 ‘thuis’)
  • Aantal rechtstreekse opnamen uit thuisvervangend milieu (=som van categorieën ‘RVT en woonzorgcentrum’, ‘PVT en BW’ (plaatsvooropname=6 en 7))
  • Aantal verwijzingen uit andere ziekenhuizen (=som van categorieën ‘arts-specialist, ander ziekenhuis’ (verwijzer=4) en ‘ander niet-universitair ziekenhuis’ , ‘ander universitair ziekenhuis’, ‘ander psychiatrisch ziekenhuis’ (plaatsvooropname=3, 4 en 5))
  • Aantal opnamen uit eigen ziekenhuis: Er moet kunnen een onderscheid gemaakt worden tussen de opnames op de SP-dienst waar deze de 1e dienst is waar de patiënt terecht komt bij een ziekenhuisopname en de opnames waarbij de patiënt vanuit een andere dienst van hetzelfde ziekenhuis opgenomen wordt op de SP-dienst.

Indien een patiënt tijdens dezelfde ziekenhuisopname meerdere keren opgenomen wordt op een SP-dienst, nemen we enkel de eerste opname op een SP-dienst in rekening.

Berekeningswijze

Absolute aantallen en procentuele verdeling.

Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.