Aantal overlijdens per seizoen/maand (2017)

In de wintermaanden (december-maart) overlijden altijd meer mensen dan in de zomer. Dat is voornamelijk te wijten aan de koude en "griepgolven" (pneumonie en influenza).

In de zomermaanden (juni-september) overlijden het minste mensen (minder dan 8% per maand).

  • September kende de laatste 10 jaar gemiddeld het laagste aantal sterfgevallen (7,4%).
  • De officiële hittegolf van 2017 (18-22 juni) is niet te zien in de sterftecijfers per maand
  • Uitzondering was juli 2006: als gevolg van verschillende hittegolven zagen we toen een ongewoon hoge sterfte (9,0%).
    Voor meer info pdf bestandGI2006: sterfte per seizoen (367 kB)
  • Zonder seizoensgebonden sterfte verwachten we maandelijks een sterfte van circa 8,3% (1/12e) van het jaartotaal.

Evolutie aantal overlijdens per maand (met zwevend-gemiddelde trendlijnen over 3 en 12 maanden), Vlaams Gewest, 2007-2017

Evolutie aantal overlijdens per maand, Vlaams Gewest, 2007-2017
Bron: sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, januari 2007 - december 2017
Download: xlsx bestandSterfte per maand en seizoen (…-2017) (156 kB)

 

Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.