Aantal contacten op spoed naar opnametype

Aantal contacten op dienst spoed

Ambulante contacten versus niet-ambulante verblijven

37% van de contacten resulteren in een klassieke hospitalisatie. Het merendeel (63%) wordt in de ambulante spoed behandeld.

  • 81% van de contacten met de spoed gebeurt zonder tussenkomst van de dienst "100", een ambulance of MUG.
  • In 15% van de contacten met de spoed is wel een dienst "100" of ambulance betrokken, maar geen MUG.
  • In 4% van de gevallen is er een opname op spoed via de MUG.
Aantal contacten op dienst spoed van Vlaamse ziekenhuizen naar type spoedopname en verblijf, 2014
Type spoedopname Aantal ambulante contacten Aantal niet-ambulante verblijven Totaal aantal contacten % Totaal aantal contacten
zonder dienst '100' of ambulance 861.021 375.502 1.236.523 81,4%
zonder dienst '100', met ambulance, zonder MUG 9.848 37.816 47.664 3,1%
met dienst '100', met ambulance, zonder MUG 64.845 111.242 176.087 11,6%
met ambulance en met eigen MUG 12.519 32.623 45.142 3,0%
met ambulance en met MUG van ander ziekenhuis 2.353 11.852 14.205 0,9%
Totaal 950.586 569.035 1.519.621 100%
% totaal aantal contacten 62,6% 37,4% 100%  

Bron: Eigen bewerking MZG 2014

Aantal niet-ambulante verblijven

Aandeel contacten (%) via dienst spoed van Vlaamse ziekenhuizen naar type spoedopname per niet-ambulante verblijfssoort, 2014
Type spoedopname In dienst dagforfait Chirurgische dagopname Klassiek verblijf Langdurig verblijf % totaal niet-ambulante verblijven Aantal niet-ambulante verblijven
zonder dienst '100' of ambulance 79% 89% 63% 19% 66% 375.502
zonder dienst '100', met ambulance, zonder MUG 3% 1% 8% 11% 7% 37.816
met dienst '100', met ambulance, zonder MUG 13% 8% 21% 27% 20% 111.242
met ambulance en met eigen MUG 5% 1% 6% 25% 6% 32.623
met ambulance en met MUG van ander ziekenhuis 1% 0% 2% 18% 2% 11.852
Totaal aantal opnames via spoed 100.990
100%
4.558
100%
463.398
100%
89
100%

100%
569.035
 

Bron: Eigen bewerking MZG 2014

Hoe werden de cijfers geselecteerd?

MKG/MZG

We stellen 2 bestanden samen: een met het aantal verblijven na een spoedopname en een met we het aantal verblijven volgens het spoedopnametype (de ambulante spoed en de overige verblijfsoorten). Sinds 2008 kunnen we ook categoriseren tot welke zorgcategorie het verblijf behoorde (psychiatrische, geriatrisch, pediatrisch en oncologisch).

Types van spoedopname

Op deze pagina wordt een vergelijking gemaakt tussen de contacten met de spoedgevallendienst, opgesplitst in de 5 typen van opname via de spoed en het ziekenhuisverblijfstype waarin het contact resulteert.

5 typen van spoedopname en selectiecriterium in MZG:

spoedopname zonder dienst '100' of ambulance type=A
spoedopname met een ambulance type=B
spoedopname met dienst '100' en een ambulance type=C
spoedopname met een ambulance en met eigen MUG type=D
spoedopname met een ambulance en met andere MUG type=E

Soorten van ziekenhuisverblijf

De ziekenhuisverblijven groeperen we in 2 soorten: enerzijds de "ambulante spoed" en anderzijds de niet-ambulante verblijfstypen, die samengesteld zijn uit de hospitalisatie in diensten met dagforfait, chirurgische daghospitalisatie, de klassieke en de langdurige hospitalisatie.

5 categorieën van ziekenhuisverblijf (exclusief de opnamen voor een bevalling) en selectiecriterium in MZG:

Ambulante spoedopname categorie=U
Niet-ambulante opnames chirurgische daghospitalisatie categorie=C
in diensten met dagforfait categorie=D
klassieke hospitalisatie categorie=H
langdurig verblijf (laatste registratie) categorie=L

Sinds MZG 2008 registreren we "volledig psychiatrisch verblijf" in een aparte "verblijfscategorie", waardoor zowel ambulante als niet-ambulante opnames hiervoor geregistreerd kunnen worden. Deze "verblijfssoort" is daarmee verdwenen uit deze tabellen.

Verblijven met de volgende diagnose (apr-drg) sluiten we dus uit:

  • drg: 540 - keizersnede
  • drg: 541 - vaginale bevalling met sterilisatie en/of dilatatie en curettage
  • drg: 542 - vaginale bevalling met ingrepen, behalve sterilisatie en/of dilatatie en curettage
  • drg: 560 - vaginale bevalling

Berekeningswijze

Het aantal verblijven van beide categorieën wordt getotaliseerd. In functie van het algemeen totaal berekenen we het procentueel aandeel van elk spoedopnametype per verblijfscategorie.

Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.