Aangepaste dienstverlening erkenning zorgberoepen

 • 19 maart 2020

Nationale erkenningsaanvragen

Wegens de coronamaatregelen worden alleen nationale erkenningsaanvragen via het e-loket behandeld voor de volgende beroepen:

 • zorgkundigen,
 • bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor verpleegkundigen,
 • ambulancier niet-dringend patiëntenvervoer,
 • orthoptist-optometrist
 • de bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie.

Als u een diploma heeft dat in aanmerking komt voor de erkenning van één van de paramedische beroepen van het afstudeerjaar 2017 of ouder, dien uw aanvraag dan in via het e-loket

Als het gebruik van het e-loket echt niet mogelijk is, stuur uw documenten dan naar mailvragen.zorgberoepen@vlaanderen.be. Dat kan alleen voor de erkenningsaanvragen voor bovenvermelde zorgberoepen op basis van een Belgisch diploma.

Voor de volgende beroepen kunt u uw aanvraag per e-mail sturen naar artsen@vlaanderen.be:

 • arts-specialisten
 •  huisartsen
 • algemeen tandartsen
 •  tandarts-specialisten
 • ziekenhuisapothekers

Gelieve uw dossier in 1 .pdf document te sturen en in het 'onderwerp' uw beroep en/of specialiteit te vermelden. Dossiers die met de post worden gestuurd zullen met enige vertraging behandeld worden.

Internationale erkenning of conformiteitsattest

Een internationale erkenningsaanvraag voor een zorgberoep of een aanvraag van een conformiteitsattest? U kunt deze aanvraag niet indienen via het e-loket.

Stuur uw aanvraag naar internationaal.niet-universitair@vlaanderen.be voor de volgende zorgberoepen:

 • zorgkundigen
 • vroedvrouwen
 • verpleegkundigen
 • bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor verpleegkundigen
 • paramedische beroepen
 • kinesitherapeuten
 • bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie

Stuur uw aanvraag naar internationaal.universitair@vlaanderen.be voor de volgende zorgberoepen:

 • artsen
 • arts-specialisten
 • huisartsen
 • tandartsen
 • tandarts-specialisten
 • apothekers

Gelieve uw dossier in 1 .pdf document, die bij voorkeur kleiner is dan 10 MB, te sturen.