Aanbodratio's huisartsen en specialisten op 31 december 2016

Hier vindt u spreidingskaarten van huisartsen en arts-specialisten in Vlaanderen. We maakten de kaarten met de verdeling natural breaks (Jenks). Hierbij wordt het verschil tussen groepen gemaximaliseerd. Tevens worden speciale gevallen gemakkelijker zichtbaar en is het beter om geografische patronen te zien.

Huisartsen

  • Voor de kaarten met de huisartsen nemen we als indeling zorgregio subniveau 2 (ip 112).
  • De kaarten maken we op basis van het privéadres van de huisarts. Dit valt dus niet noodzakelijk samen met het praktijkadres. Door zorgregio-indeling subniveau 2 te gebruiken in plaats van de gemeente, wordt dit probleem uitgevlakt.
  • De kaarten geven de spreiding weer van het aantal inwoners per huisarts, het percentage huisartsen van 60 jaar en ouder en het percentage vrouwelijke huisartsen. 
  • De eerste kaart toont dat het kleinste aantal inwoners per erkende huisarts zich situeert in Vlaams-Brabant.
  • Op de tweede kaart kennen we langs de kustlijn de grootste concentratie van het aandeel huisartsen van 60 jaar en ouder.
  • En op de derde kaart bevindt zich in Oost- en West-Vlaanderen een lager percentage vrouwelijke erkende huisartsen dan in de rest van Vlaanderen. In de regio rond Leuven bevindt zich het grootste aandeel vrouwelijke erkende huisartsen.

aantal inwoners per erkende huisarts per zorgregio subniveau 2 op 31 december 2016
Bron: RIZIV – artsen 31/12/2016, ADSEI – bevolking 1/1/2017

percentage huisartsen ouder dan 60 jaar per zorgregio subniveau 2 op 31 december 2016
Bron: RIZIV – artsen 31/12/2016, ADSEI – bevolking 1/1/2017

percentage vrouwelijke huisartsen per zorgregio subniveau 2 op 31 december 2016
Bron: RIZIV – artsen 31/12/2016, ADSEI – bevolking 1/1/2017

Geneesheer-specialisten

  • Voor de kaart met de geneesheer-specialisten nemen we als indeling zorgregio Kleine Stad (ip 60). We kiezen voor deze zorgregio omdat de kaarten gemaakt worden op basis van het privéadres van de geneesheer-specialisten. Geneesheer-specialisten zijn echter vooral werkzaam in ziekenhuizen waarbij de spreiding per gemeente of subniveau 2 niet de spreiding zou weergeven van de plaats waar ze werkzaam zijn. Bij de keuze van de zorgregio Kleine Stad met grotere gebieden, is dit probleem wat uitgevlakt.
  • Deze kaart toont het aantal inwoners per geneesheer-specialist.
  • Het kleinste aantal inwoners per geneesheer-specialist, vinden we in Vlaams-Brabant.

aantal inwoners per geneesheer-specialist per zorgregio Kleine Stad op 31 december 2016
Bron: RIZIV – artsen 31/12/2016, ADSEI – bevolking 1/1/2017