10 september - Werelddag Suïcidepreventie

  • 10 september 2021

Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook dit jaar hebben het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) en haar partners het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) en de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) een aantal acties gepland, om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen. Iedereen kan een rol spelen en mee zelfdoding helpen voorkomen.

Het is al langer geweten dat Vlaanderen/België hoge suïcidecijfers heeft. Vlaanderen heeft dan ook de voorbije jaren sterk geïnversteerd in suïcidepreventie, mét resultaat: de cijfers daalden de voorbije 18 jaar met een kwart. Ondanks deze daling blijft het Vlaamse suïcidecijfer anderhalve keer hoger dan het Europese gemiddelde. De meest recente informatie i.v.m. de suïcidecijfers vind je hier.

Bijna iedereen wordt ooit geconfronteerd met een zelfdoding of zelfmoordpoging in zijn of haar omgeving en toch blijft praten over zelfmoord een taboe. Inzetten op de preventie van zelfdoding blijft dan ook van levensbelang. Daarom roepen VLESP, het CPZ en de CGG-SP naar aanleiding van de Werelddag suïcidepreventie (#WSPD) iedereen op om mee het verschil te maken.

Mensen worden aangespoord om:

  1. Hun betrokkenheid te tonen via de Pinactie, de ‘Light a candle’ actie en een oproep om de Zelfmoordlijn te steunen.
  2. Goed voor zichzelf en elkaar te zorgen. Daartoe lanceren we onze vernieuwde BackUp app en organiseren we tal van webinars.
  3. Zorgzaam te communiceren, via onze sociale mediatips: zelfmoord1813.be/sociale-media

Meer over deze acties:

1. Tonen van betrokkenheid

Pins om te sensibiliseren en zelfmoord bespreekbaar te maken

Op 10 september dragen hulpverleners, medewerkers van tal van organisaties en (bekende en minder bekende) personen een pin om te tonen dat ze preventie van zelfdoding belangrijk vinden. Deze pins staan internationaal symbool voor suïcidepreventie. Door het dragen van pins en het delen van een (team)foto met de boodschap dat we samen zelfdoding kunnen voorkomen, willen ze iedereen sensibiliseren om aandacht te hebben voor elkaar en hulp te bieden indien nodig. Je kan ook digitaal deelnemen aan deze actie door een virtuele pin op te spelden via een Facebook kader.

Light a candle

Wereldwijd worden op Werelddag Suïcidepreventie om 20u kaarsjes aangestoken om overleden dierbaren te gedenken, maar ook om mensen die iemand verloren aan zelfdoding in hun omgeving te steunen. Ook Werkgroep Verder na Zelfdoding neemt deel aan dit internationale initiatief.

Steun de Zelfmoordlijn

Naar jaarlijkse gewoonte doet het Centrum ter Preventie van Zelfdoding op 10 september ook een oproep om vrijwilliger te worden aan de Zelfmoordlijn. Dit jaar gaat deze rekruteringsoproep gepaard met een campagne om de Zelfmoordlijn ook financieel te steunen. Meer info via www.steundezelfmoordlijn.be.

2. Goed voor jezelf en voor mekaar zorgen

Vernieuwde BackUp

De app die houvast wil bieden bij zelfmoordgedachten Op 10 september lanceert VLESP een vernieuwde versie van de mobiele app BackUp. BackUp werd in 2013 gelanceerd met als doel houvast te bieden aan mensen in een suïcidale crisis. Op basis van de feedback van de gebruikers wordt nu een compleet vernieuwde versie gelanceerd.

BackUp is bedoeld om snel bij de hand te zijn en op die manier snel steun te kunnen bieden op moeilijke momenten. BackUp geeft niet alleen toegang tot belangrijke contacten en hulplijnen, de app geeft ook zicht op hoopvolle elementen en een Safetyplan wanneer je deze zelf niet meer kan zien.

Met de vernieuwde app kan je nu ook video’s met elkaar delen en kan je gebruik maken van hedendaagse communicatiemiddelen (bv. WhatsApp). Verder zal het voor de gebruiker duidelijker zijn hoe de verschillende onderdelen ingevuld kunnen worden en waar de gebruikers terecht kunnen met specifieke vragen.

De vernieuwde app is gratis te downloaden. Gebruikers van de oude BackUp krijgen via een update toegang tot de nieuwe functionaliteiten.

Meer info: www.zelfmoord1813.be/backup

Webinars ‘Maak mee het verschil’

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, de organisatie achter de Zelfmoordlijn, organiseert in de aanloop naar de werelddag een aantal webinars, om iedereen in de samenleving handvatten te bieden hoe te helpen bij (een vermoeden van) zelfmoordgedachten:

  • 7/9: webinar voor bedrijven en HR-professionals – hoe als bedrijf mee het verschil maken?
  • 8/9: webinar voor het brede publiek – handvatten voor suïcidepreventie voor iedereen die zich zorgen maakt om iemand in de eigen omgeving
  • 9/9: webinar voor social media gebruikers rond veilig online posten en gepast reageren op online noodkreten, i.s.m. VLESP Alle webinars zijn gratis, inschrijven is wel vereist.

Meer info: www.zelfmoord1813.be/vormingen

Meer informatie en het volledige overzicht met alle acties is te vinden op www.zelfmoord1813.be/wspd.

3. Zorgzaam communiceren via (sociale) media

Werelddag Suïcidepreventie kan ook voor de media een insteek vormen om aandacht te besteden aan de preventie van zelfdoding. Dit kan door te berichten over één van onze acties, maar ook door een breder artikel over preventie van zelfdoding in Vlaanderen, door het brengen van positieve en hoopvolle getuigenissen, etc. Een zorgvuldige berichtgeving over zelfmoord is van levensbelang. Zie onze richtlijnen voor journalisten: www.zelfmoord1813.be/mediarichtlijnen

Suïcidepreventie in coronatijden

Ook in 2021 kunnen we er niet omheen dat corona bijzondere uitdagingen met zich meebrengt. Alle informatie rond zelfmoordpreventie in coronatijden werd hier gebundeld: www.zelfmoord1813.be/corona. Je vindt er informatie voor mensen die aan zelfmoord denken, mensen die bezorgd zijn om iemand, hulpverleners, nabestaanden, journalisten en beleidsmakers. Je vindt er ook de meest recente suïcidecijfers.